Külföld | korrupció ellenes vilgágnap
2014. december 09. 16:30

Kezdeményezések a korrupció, az adókerülés és az adócsalás megakadályozására

A korrupció ellenes világnapon tartott sajtótájékoztatót Szanyi Tibor EP-képviselő. Megerősítette az Európai Parlament szocialisták- és demokraták frakciójának véleményét, mely szerint az eddigi jobboldali megszorító politika helyett a beruházás- és növekedés-ösztönzés lehet az elhúzódó Uniós krízis megoldása. A beruházás- és növekedés-ösztönzésben pedig nagy szerepet játszhat a korrupció, az adóelkerülés- és csalás felszámolása.

Az S&D frakció egy átfogó anyagot fogadott el múlt héten "Ending the crisis and building new sustainable and shared prosperity" címmel, melyet az Európai Bizottság felé is eljuttatott. Az anyag elfogadását alapos előkészítő munka előzte meg, melybe Szanyi Tibor javaslatai is bekerültek.

Az anyag fejezetei felhívják a figyelmet arra, hogy nincs vesztegetni való idő, javaslatokat tesz a fenntartható és minőségi munkahelyteremtésre, melyek a beruházások- és a pozitív reformok alapját képezik. Továbbá elemzi az Európai Uniónak szükséges beruházási prioritásokat és azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ezen beruházások ösztönzéséhez hosszútávon.

Az anyag nyilvánosan elérhető, és olyan átfogó, a gazdasági válságból való kilábalást, a növekedés-centrikus gazdaságfejlesztést innovatív, a fenntarthatóság, a szolidaritás és a szociális biztonság szempontjait is figyelembe vevő európai beruházás-ösztönző stratégiát célzó anyagról van szó, amely jól szolgálhatja a magyarországi kibontakozást, munkahelyteremtést is.

A képviselő fontosnak tartja, hogy konkrét és jelentős források álljanak az elképzelések mögött, s ezeket minél nagyobb részben olyan összegekből tudjuk előteremteni, amelyek jelenleg a társadalmat megrövidítő adócsalók, gazdasági bűnözők zsebébe vándorolnak - akár kormányzati szinten intézményesített formában is.

A munkaanyag belső vitája során Szanyi két ilyen forrást jelölt meg, amelyek esetében a társadalmi, költségvetési veszteségről ma már európai szinten is elég jó becslésekkel rendelkezünk.

Az egyik az Európa-szerte jelen lévő, de egyes tagállamokban különösen súlyos, helyenként a kormányzati szféra csúcsáig is elérő korrupció, ami nem csak a gazdasági és szociális fejlesztésektől von el jelentős forrásokat, de alapjaiban torzítja a versenyt és mérgezi a befektetői légkört. Olyan hatékony, az állami szintű, a beruházásokat terhelő korrupció felszámolására összpontosító EU-stratégia kidolgozását és végrehajtását szorgalmazza a képviselő, amelynek eredménye konkrét, az új beruházási stratégiára irányítható 'címkézett' összegekben jelenhet meg.

A másik az adócsalással és adó-elkerüléssel szembeni sokkal határozottabb – a leginkább érintett tagállamokra, ezen belül is a nem transzparens és/vagy tisztességtelen kormányzati gyakorlatokra összpontosító –, összehangolt európai stratégia szorgalmazása. Ide sorolandó a túladóztatás is, amely nyilvánvaló szociális kára mellett egyben az adócsalás számos formájának is a melegágya. Az ilyen okokból létrejövő költségvetési bevételi hiány ('adórés') ma a becslések szerint EU-szinten eléri az 1000 milliárd eurót, aminek érdemi csökkentése önmagában is megsokszorozhatná a gazdaságfejlesztésre, növekedési és munkahelyteremtő beruházásokra és innovációra fordítható forrásokat.

A vita során arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU-szintű megoldásnak részét kell, hogy képezze a gyorsabb haladás a fiskális unió felé, amely nélkül a Gazdasági és Pénzügyi Unió is megrekedhet a jelenlegi, válsággal terhelt fejlődési szakaszában.

Az S&D frakcióban tömörülő képviselőtársak kedvezően fogadták ezt a megközelítést, amelynek nyomán egyfajta friss pénzzel, saját eszközökkel egészülhetne ki a felvázolt fejlesztési program forrás-oldala. Az adócsalással, elkerüléssel kapcsolatos javaslatot szövegszerűen is tartalmazza a megfogalmazott közös állásfoglalás, ami ezzel az európai jogalkotó munka megkerülhetetlen elemévé vált. Szanyi Tibor reményét fejezte ki, hogy ez belátható időn belül új európai és magyar munkahelyekben, modern gazdasági növekedésben testesülhet meg.

Az S&D frakció természetesen mindig is élharcosa volt az igazságos adózás elvének. Az áfa csalások- és elkerülések nem csak hogy törvénytelenek, de a szociális igazságosságot is veszélyeztetik, mely a politikai családunk alapját képezi.

Az anyagból idézve: "Nem szabad elfelejteni, hogy a hatalmas adókiesések jelentős csökkentése új költségvetés teret biztosítana ahhoz, hogy további beruházást végezhessünk nemzeti szinten, ebben a kritikus gazdasági helyzetben. Ez bátor kezdeményezéseket kíván nemzeti és európai szinten, mindenekelőtt a társasági adózásban."

Ennek a munkának magyar szemmel különösen fontos eredménye lehet még – ha saját erőből nem megy, a közös európai fellépés súlya által kikényszerítve – közéletünk tisztulása, a kormányzást az utóbbi években eluraló korrupció, adócsalás és gazdasági hatalmi visszaélések gyakorlatának megtörése, visszaszorítása.