Második alkalommal tárgyaltak foglalkoztatáspolitikáról

A tárgyalássorozaton résztvevőként megjelentek a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM), Magyarországi Munkáspárt 2006, HÍD a Demokráciáért Egyesület, a Vállalkozók Szövetsége (VSZ) képviselői.

A tárgyalófelek egyetértenek abban, hogy a legmesszemenőkig visszautasítják a hatalom képviselőinek megnyilatkozását, miszerint csőcseléknek aposztrofálják az Éhségmenet résztvevőit. Mindenki, aki kész kiállni saját és sorstársai érdekében a szolidaritás önzetlen képviseletében, minden elismerést megérdemel.
Nem lehet egyik szakszervezeteket sem megbélyegezni és hamisan vádolni. A mindenkori hatalomnak alázattal kell kezelnie a munka világának összes szereplőjét.

A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a jelen rossz gazdasági környezet és rossz foglalkoztatáspolitikai helyzetért az Orbán-kormány kiemelten felelős. Magyarországon az alacsony foglalkoztatási szint korlátozza az ország növekedési lehetőségeit. A jövő foglalkoztatáspolitikájának célja nem lehet más, mint kitörni az alacsony foglalkoztatás csapdájából. A magyar társadalmi és gazdasági változás legnagyobb kudarca az egymillió új munkahely hamis ígérete. Nem, hogy kifelé haladna az ország a recesszióból, hanem egyre jobban elsüllyed benne. Az ország és a benne élők helyzetének javítására sürgős intézkedések meghozatalára van szükség, melyekhez elengedhetetlen az ellenzéki összefogás. A munkavállalók széles rétegei, valamint a vállalkozások nem tudnak tisztességesen megélni, mivel egyre nagyobb arányt ölt az állami elvonás mértéke.

A közfoglalkoztatás rendszerét a kormányzat erőszakos módszerekkel alakította át és formálta saját képére. Ennek eredményeként már ombudsmani vizsgálat lefolytatására is sor kellet, hogy kerüljön, melynek eredményeként fény derült szabálytalanságos és visszaélések sokaságára. Egyre többe kerül a rendszer fenntartása és az érintettek kiszolgáltatottsága is egyre nagyobb. 2011-ben 64 milliárd Forintot, 2012-ben 132 milliárd Forintot, míg 2013-ban 145 milliárd Forintot költ el erre az állam.

A Szövetség a Változásért ellenzéki tárgyalási sorozat résztvevői a gazdasági és foglalkoztatási válság megoldása érdekében az alábbiakban egyeztek meg:

- stabil, kiszámítható, növekedést támogató gazdaságpolitika, mely versenyképes gazdaságot eredményez,

- egykulcsos adórendszer megváltoztatása;

- vállalkozások indításának támogatása, kedvező üzleti környezet létrehozása állami támogatással is, pl., atipikus foglalkoztatás;

- innovatív, gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő eszköznek tekintjük a zöld gazdaságot;

- működő piacgazdaságban az állami foglalkoztatás szükséges, de a jólét a piacon termelődik, a legértékesebb, legjobb és leginkább tömegeket érintő állásoknak a piaci szektorban kell létrejönniük és fennmaradniuk;

- szükség van egy valóban működőképes és értéket előállító szociális gazdaság, másodlagos munkaerőpiacra, értékteremtő közfoglalkoztatásra;
- a reménytelen szegénységben élőket foglalkoztatáspolitikai és szociálpolitikai programokkal kell segíteni és felemelni;

- mindennek eredményeként el kell érni, hogy minden családban legyen legalább egy tartós, tisztességes munkajövedelemmel rendelkező személy;

- minden jelentős gazdaság- és társadalompolitikai lépésnél érvényesíteni kell a foglalkoztatási szempontból legkedvezőbb megoldást.