Miért fontos a nők politikai szerepvállalása?

A könyv az Európai Szocialista Párt brüsszeli konvenciójának keretében rendezett munkaértekezleten elhangzott előadásokat foglalja össze. Arra keresi a választ, hogyan fokozható a nők politikai részvétele.

Gurmai Zita elmondta: a tanulmányok szerzői – elsősorban kelet-közép-európai gondolkodók - arra világítanak rá, hogy Európa számára előnyösebb lenne, ha több nő venne részt a döntéshozatalban.

A száztíz oldalas kiadványban tanulmányok olvashatók a többi közt a horvátországi fiatal nők helyzetéről, a női politika jelentőségéről a gazdasági és a szociális kihívások tükrében, és a bosznia-hercegovinai tapasztalatokról.

A képviselő honlapján (www.gurmai.hu) elérhető kötet magyar és angol nyelven olvasható. Az elektronikus könyv a Kelet-közép-európai Hálózat a Nőkért és a Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány gondozásában jelent meg.