mszp.hu | Belföld, Külföld
2019. június 26. 23:26

Ratifikálják az isztambuli egyezményt!

Gurmai Zita a nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezmény ratifikálását sürgette, és választ várt a kormány ezzel kapcsolatos álláspontjára.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése jövő heti plenáris ülésén várhatóan elfogadja A nők ellenierőszakról szóló Isztambuli Egyezmény: eredmények és kihívások címet viselő jelentésemet.A jelentés kitér arra, hogy a nők elleni erőszak az emberi jogok megsértése mellett a nők és férfiakközötti mélyen gyökerező egyenlőtlenség megnyilvánulása.   
 
A    probléma     megoldásához elengedhetetlenek az erős jogalkotási és politikai intézkedések. A 2014-ben hatályba lépett Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak megelőzéséről és leküzdéséről és a családon belüli erőszakrólszóló egyezménye a legfejlettebb és legátfogóbb nemzetközi jogi eszköz ezen a területen.
 
Az Egyezményt az Európa Tanács 34 tagállama ratifikálta és 11 másik európai uniós tagállam is aláírta. A jelentés kiemeli az Egyezmény pozitív hatását, hiszen az felhívja a figyelmet a nők ellenierőszakkal szembeni küzdelem szükségességére és megköveteli, hogy a részes államok magasjogalkotási és politikai normákat vezessenek be.   
 
Számos   kihívás   azonban   jelenleg   késlelteti   azegyezményhez való további csatlakozásokat, vagy akadályozza annak végrehajtását.Magyarország   ugyan   2014. március 14-én írta alá az Egyezményt, de az Országgyűlés többalkalommal is elutasította a ratifikálását szorgalmazó indítványok tárgysorozatba vételét.
 
Völner Pál államtitkár úr egy írásbeli kérdésre adott válaszából kiderül, hogy „az Isztambuli Egyezmény tartalmát nagyon fontosnak tartjuk, ahhoz azonban, hogy valamely megállapodást magunkra nézve kötelezőnek ismerjünk el, fel kell mérni a belső jogi környezetet annak érdekében,hogy ne legyen jogrendszerünkben olyan szabályozási elem, mely a nemzetközi egyezménnyel ellentétes.
 
Az Egyezmény ratifikációja összkormányzati együttműködést tett szükségessé, folyamatosan vizsgálni kellett a ratifikációhoz szükséges jogalkotási és egyéb kormányzatiintézkedések megtételének szükségességét, valamint fel kellett mérni a szükséges   költségvetésiforrásokat is.”Völner Pál államtitkár úr válasza után néhány nappal   Németh   Szilárd   alelnök   úr   sajnos   aztnyilatkozza, hogy „amíg Fidesz-többségű parlament van, addig az Isztambuli Egyezmény nem fogátmenni”.
 
Indoka   szerinte   az   egyezmény   nem   alkalmas   a   zaklatók kordában   tartására, ráadásulegyenesen „támadja a hagyományos családmodellt”    és    törvénybe    próbálja iktatni a „genderfilozófiát”. Amint látszik az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával kapcsolatban számos tévhit és félre magyarázás látott napvilágot.
 
Ezeket a szakmai szervezetek több alkalommal tételesen cáfoltakés hívták fel a figyelmet az Egyezmény fontosságára, de úgy tűnik nem mindig jártak sikerrel.
 
Tekintettelafentiekrekérdezemminiszterelnökurat, hogy
 
  • 1. Mi a kormány álláspontja a ratifikálás ügyében?
  • 2. Völner Pál államtitkár pozitív, támogató válaszát, vagy Németh Szilárd  elutasító válaszát kellalapulvennünk?
  • 3. Hogy áll az államtitkár által kiemelt "összkormányzati   együttműködés", ami az Egyezmény ratifikációjához szükséges?
  • 4. Hogy áll szükséges költségvetési források felmérése?
 
Az   Európa   Tanács   Parlamenti   Közgyűlése   előtt   fekvő   jelentés   ismételten alkalmat teremt az Egyezményről, annak   ratifikálásáról   szóló   szakmai   egyeztetésre és a párbeszédre, a tévhitek és félremagyarázások eloszlatására.
Kérem miniszterelnök urat és a kormányt, hogy oszlassa el az Egyezménnyel kapcsolatos tévhiteket, félremagyarázásokat és fontolja meg annak benyújtását az Országgyűlésnek a ratifikáció elindítása céljából.

Kapcsolódó párttagok