Szabad internetet, ingyenes roamingot!

Baja Ferenc, az MSZP Internet- és Infokommunikációs Tagozatának elnöke szerdai sajtótájékoztatóján ismertette pártunk álláspontját a netsemlegességgel kapcsolatban.

Az Európai Parlament fontos döntést hozott a netsemlegességről és a roaming-díjak eltörléséről. Az EU Parlament által alkotott jogszabály tartalmaz olyan elemeket is, amelyek konkrét szabályozását a tagállamok kormányainak kell biztosítania.

Az MSZP ezért először is arra kéri a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, olyan jogszabályt alkosson, hogy a roamingdíjak eltörlésével párhuzamosan a távközlési szolgáltatók ne terhelhessék át a kieső bevételeiket a lakosságra. Az NMHH éljen az EU-jogszabály azon rendelkezésével, hogy a nemzeti hatóságok módosíthatják vagy elutasíthatják a felárat.

A netsemlegesség biztosítása érdekében a szabályozás fontos eleme kell legyen az EU által is megfogalmazott elv, amely szerint „a tartalmak egységes kezelésére kötelezik az internetszolgáltatókat, azaz a szolgáltatók nem blokkolhatnak vagy lassíthatnak tartalmakat, alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, bárki is legyen a feladó és a fogadó fél. Ez alól csak bírósági határozatnak vagy törvényi előírásnak való megfelelés, a hálózat túlterhelésének megakadályozása, vagy hackertámadás kivédése ad felmentést. Ha mégis bele kell avatkozni az adatforgalomba, akkor a lépéseknek átláthatónak, megkülönböztetés-mentesnek és arányosnak kell lenniük, és nem tarthatnak a szükségesnél tovább, fogalmaz a jogszabály.”

A szabályozás fokozott figyelmet érdemel, az ellenérvekkel kapcsolatos félelmekre a kormány és a hatóság azonban eddig nem adott korrekt választ. Az elfogadott szabályozás alapján elviekben a szolgáltatók dönthetnének, hogy bizonyos oldalak gyorsabban töltődjenek be, vagy lassabban, ami elfogadhatatlan. A legfontosabb, hogy a netsemlegességgel kapcsolatos efféle „kiskapukat” a szolgáltatók ne használhassák ki. Ugyanakkor azt elfogadjuk, hogy bizonyos kivételes szolgáltatások, mint az e-egészségügyi alkalmazások, vagy a terrorelhárítás elsőbbséget élvezzen az online forgalomban, azonban ez nem járhat más, az állampolgároknak és a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások sávszélességének korlátozásával.

Fontosnak tartjuk, hogy a magyar szabályozás térjen ki az úgynevezett zero-rating (más néven ár-diszkriminatív adatkorláton kívüli adatforgalom) szolgáltatások olyan mértékű korlátozására, hogy azok ne befolyásolják negatívan a többi szolgáltatás igénybevételét. Ez ugyanis nem szolgálja az állampolgárok érdekeit, csak a nagyvállatok piaci pozícióinak bebetonozására, valamint Magyarországon a monopolhelyzetben levő közmédia előnybe helyezésére alkalmas, miközben az információhoz jutás korlátozásával durva visszaélésekre ad alkalmat. Nem értünk egyet a net teljes gazdasági liberalizációjával, amelyben az ország lakói kiszolgáltatottá válnak a monopolhelyzetbe került vállalatok gazdasági érdekeinek, sokkal inkább támogatjuk a transzparens, egyértelmű állami szabályozási keret és garanciák kialakítását.

A kormány és a szabályozó hatóság gyakoroljon önkontrollt a jogszabály hazai megalkotásának folyamatában. Támogatjuk a végső szabályozási metódus kialakítására társadalmi párbeszéd lefolytatását. Szerintünk a szabályozási feladatokat nem a multinacionális cégeknek, szolgáltatóknak kell átengedni, hanem – mint minden más nagy rendszer és infrastruktúra esetében – állami feladatként kell meghatározni. A megoldást az jelenti, ha az internet szoláltatásra közmű-szerű szabályozást alakítunk ki, és ennek megfelelően létrehozunk akár egy minden állampolgárt megillető alapszolgáltatási metódust is. A közmű-szerű szabályozás lehetővé teszik, hogy

1.      az előfizetők védelme érdekében transzparens ellenőrzést alakítsanak ki, hogy a szolgáltatók ne tudják korlátozni a számukra bevételt nem teremtő alternatív technológiákat (VOIP: Skype, Viber, stb.),
2.      transzparensen támogathatóvá váljanak közösségi alkalmazások és szolgáltatások,
3.      gazdaság-stratégiai elemként tekinthessünk a vállalkozói és ipari internetre, annak infrastruktúra igényével és várható előnyeivel együtt.

Elvárjuk a kormánytól, hogy a  szabályozás hazai átültetése során minden megfeleljen az alaptörvény diszkriminációt tiltó szabályainak is, azaz semmilyen előfizető semmilyen jellemzője alapján ne lehessen hátrányosabb helyzetben a többihez képest. Az ellenőrzésre az NMHH olyan mechanizmust építsen ki, amely a parlamenti pártok bevonásával biztosítja a szabályok betartását.

A Magyar Szocialista Párt felajánlja szakértői körének segítségét olyan jogszabály elkészítéséhez, amely kellő garanciákat tartalmaz az állampolgárok érdekei védelmére és a visszaélések megelőzésére.lnie kell.

Kapcsolódó párttagok