Belföld | szövetség a változásért
2013. február 25. 15:14

Szövetség a változásért - Agrár- és vidékfejlesztés

1. Megállapítják, hogy a második Orbán-kormány nem folytatta az agrármodernizációt, ezzel rontotta a mezőgazdaság és az élelmiszeripar versenyképességét. Semmit sem tett az állattenyésztés és az élelmiszeripar fejlesztéséért, hagyta elsorvadni az innovációs láncot, az oktatást, a kutatást és a szaktanácsadást. Nem hozott érdemi intézkedést az élelmiszertermők érdekében az erőfölényes piaci helyzetek felszámolásáért, az értékesítési lehetőségek javításáért.

2. A Fidesz nem folytatta az előző kormányok alapvető élelmiszerek áfa-csökkentését, 27 %-ra emelte az áfát, így növelte az élelmiszerek döntő többségének terheit is.

3. A kormány tétlenül nézi a szövetkezetek leépülését, és hibás földtörvényi, üzemgazdasági törvényjavaslataival sok ezer termelő és mintegy 100 000 munkavállaló létét veszélyezteti. A hatályos földtörvénnyel kapcsolatos átgondolatlan, ad hoc beavatkozásokat a kormánynak be kell fejeznie!

4. Egyetértenek abban, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar, a magyar vidék többre képes! Többre képes foglalkoztatásban, termelésben, a hazai ellátásban és exportban, ezért kiállnak a versenyképes, de szociálisan érzékeny mezőgazdaságért.

5. Az élelmiszerbiztonsági- és fogyasztóvédelmi hatósági rendszer kormányhivatalok alá rendelésével az Orbán-kormány megszüntette az állategészségügyi szolgálat és a növényvédelem szakmai és anyagi alapjait. A hazai élelmiszerbiztonság garantálásáért, illetve a versenyképes hazai termékek exportja érdekében vissza kell térni a korábbi, egységes és megfelelő mértékben finanszírozott hatósági rendszerhez.

6. A vidéki foglalkoztatottság növelése, az éhezés és a szegénység csökkentése, az egészség és a vidéki megélhetés javítása, a társadalmi és a környezeti fenntarthatóság elősegítése érdekében:

- Nem támogatják a termelők számára betarthatatlan előírásokat az új támogatáspolitikában, viszont javasolják a fenntartható gazdálkodás minél szélesebb elterjesztése érdekében a jelenleg is működő agrár-környezetvédelmi támogatási rendszer folytatását és bővítését.

- Kiemelten fontosnak tartják a mezőgazdaság „zöldítését”, a megújuló energiákat az agrárium valamennyi területén alkalmazni kell. Meg kell őrizni hazánk GMO-mentességét.

- Egyetértenek abban, hogy az egyre elszegényedő lakosság helyzetének javítása, illetve a maffiaszerű élelmiszer feketegazdaság visszaszorítása érdekében az alapvető élelmiszerek áfa-csökkentését haladéktalanul végre kell hajtani. Ez a lépés nem halasztható el a kormányváltásig.

- Olyan szabályozást és intézményrendszert javasolnak, amelynek keretében az európai pályázati források felhasználása jobban szolgálja az élelmiszer-gazdaság hatékony fejlesztését és a vidéki megélhetési lehetőségek javítását.

- Programjuk középpontjába a vidéki foglalkoztatás növelését, a vidék felemelkedését helyezik. Egyetértenek abban, hogy a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési forrásait vállalkozásfejlesztésre, továbbá a vidéki infrastruktúra fejlesztésére és a vidéki élet minőségét javító egyéb feltételek megteremtésére szükséges fordítani.

- Véleményük szerint a gazdasági környezet javításával érdemben növelhető az agrár- és élelmiszertermelés, a vízgazdálkodás valamint az elmaradott vidéki területek tőkevonzó képessége.

- Segítik a helyi iparosokat, és szolgáltatókat, a falusi turizmussal foglalkozókat, hogy tevékenységükből biztos jövedelmet szerezhessenek lakóhelyükön.

- Kiállnak a rendszeres társadalmi párbeszédért, az egyeztetésért és az együttműködésért az ágazatban működő érdekképviseletekkel. Határozottan elítélik az agrárkamara erőszakos kormányzati megszállását és a politikamentes érdekképviseleti rendszert támogatják.

- Javasolják a szociális-, iskola- és faluszövetkezetek, továbbá beszerző-értékesítő szövetkezetek létrehozásának támogatását, amelyek segítik a kistermelők és családi gazdálkodók zöldség- és gyümölcstermesztését, valamint az előállított termékek felvásárlását. Kezdeményezik a helyben előállított termékek helyben történő feldolgozásának és értékesítésének feltételeinek fejlesztését, valamint a szövetkezetek, a valódi őstermelők, a családi és kisgazdaságok, a vidéki kis- és mikro vállalkozások, ökoszociális szövetkezetek piaci hátterének megteremtését, a folyamatos és stabil működés biztosítása érdekében.

- Elítélik az Orbán-kormány minden erkölcsi normát nélkülöző földbérbeadási gyakorlatát. A kormány leváltásáig folyamatosan nyomon követik a megkötött bérleti szerződésekben foglalt üzleti tervek teljesülését.

- Egy új, helyben lakó, elsősorban állattartó gazdálkodókat, illetve helyben működő KKV-kat segítő földbérleti rendszer kialakítása mellé állnak, ami segíti a munkahelyek megtartását és bővülését, illetve a félig önellátó gazdák piaci szereplővé válását.

- Egyetértenek abban, hogy az Orbán-kormány földtörvény koncepcióból a vidék és a mezőgazdaság számára kártékony paragrafusok törlése és haladéktalan módosítása szükséges a kormányváltás után.

- Az árutermelő mezőgazdálkodás és 106 ezer munkavállaló védelme érdekében keményen fellépnek és megakadályozzák a jelenlegi, a jó irányú fejlődést, a természetes versenyfolyamatokat akadályozó, valamint a több millió tulajdonos vagyonvesztését okozó kormányzati szándék ellen, amely csupán egy szűk klientúra kör érdekeit szolgálja.

- Valós társadalmi párbeszéd keretében olyan földtörvény kidolgozását javasolják, amely hosszú távú stabil és kiszámítható feltételeket teremt; preferálja az állattenyésztést (az állattartók indokolt földigényének kielégítésével, a nagyállat-egységenkénti két hektár takarmánytermő terület biztosításával), a kertészetet, a vetőmagtermelést és az öntözés fejlesztését; megvédi a kétmillió magyar földtulajdonos tulajdonának értékét; segít megtartani a mintegy százezer mezőgazdasági munkahelyet, sőt hozzájárul a vidéki foglalkoztatás bővítéséhez is.

- Kiemelten támogatják a generációváltást a mezőgazdaságban és a biztonságos jövő megteremtését a magyar vidéken, valamint az idősebbek számára, a sokszor 35-40 évig tartó munkájuk utáni, tisztességes és biztonságos visszavonulás lehetőségét.

E pontok részletes tartalmáról a tárgyalópartnerek folytatják az egyeztetést.