Történelmi pillanat

„Az elmúlt 6 évben folyamatos megrázkódtatás érte az orosházi oktatást, főleg az alap- és középfokú oktatást, hiszen iskola összevonásokra került sor, intézmény átadásra került sor a megye felé, az egyház felé és ezeket mi mindig szóvá tettük.” – kezdte beszédét Bogdánffy Csaba.

„Úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges a felsőoktatással kapcsolatos problémákról szólnunk, hiszen a napokban lék került a Kodolányi Főiskola hajójába, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ha a Kodolányi sorsáról beszélünk, akkor lehet egy kronológiai sorrendet felállítani. Tudvalevő, hogy Orosházán a felsőfokú végzés alapjait mikor tették le, Zalai alpolgármester korszakos ugrást tett, hiszen megemlítette Gulyás Mihály polgármester nevét, majd a 2004-2005-ös időszakra tért át. Elfelejtve az előző éveket, amikor voltak bizonyos lépések a felsőoktatás megteremtésével kapcsolatban. Ez már természetes is, erre lehet számítani, ha orosházi történésről van szó.

Ha visszatekintünk, akkor a Kodolányival kapcsolatban az első jelentősebb felszólalást a 2010. decemberi testületi ülésen Dancsó József polgármester tette, aki emelkedett hangulatban jelentette be, hogy a Kodolányi Főiskolával felvették a kapcsolatot, ebben nagy segítség volt Cser-Palkovics András, a Székesfehérvári polgármester, akivel eljártak a főiskolánál a minisztériumba és a főiskolai szenátus döntése értelmében Orosházára kerül a Kodolányi felsőfokú képzése és lesz majd nappali tagozatos képzés. Itt a polgármester kifejtette különböző elkötelezettségét ezzel kapcsolatban, és azt a munkafolyamatot, ami időt, fáradságot nem kímélve, ő megtett azért, hogy a felsőfokú képzés itt elindulhasson.

A következő ilyen lényegesebb időpont volt a 2011. februári testületi ülés, ahol Dancsó József polgármester megnyitója után Zalai alpolgármester ismertette a Kodolányival kapcsolatos képzési lehetőségeket, ahol elmondta, hogy ez egy korszakos esemény, történelmi időket élünk.( … ).Ingyenes, tehát államilag finanszírozott képzés lesz, ebben hatalmas segítséget nyújtott a kormányzat (…), tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez az elindult folyamat minél eredményesebb legyen a város érdekében, hiszen ez a városnak a megtartóerejét növeli, és, hogy milyen jelentős esemény ez. Ezt senki nem vitatta. El is indult a képzés. A következő fontos esemény, 2012. július 25-én történt, ami tényleg történelmi pillanat 2., hiszen ha valaki 25-én este rákattintott a felvi.hu portálra, akkor megdöbbenve tapasztalhatta, hogy a Kodolányi főiskolai képzések listájában az orosházi képzési helyen valamennyi szakon az elérhető pontszámnál annyit lehetett olvasni, hogy N.I., amit azt jelenti, hogy nem indul. Tehát egyetlen egy olyan képzési forma se volt, ami az első lépcsőbe megkapta volna a szakindítási lehetőséget. Ennek utána jártam, itt már szó nem volt államilag finanszírozott helyekről, valamennyi képzési lehetőség költségtérítéses formában lett meghirdetve. Ráadásul szó nem volt már arról az ígéretről, hogy az orosházi főiskolára beiratkozott hallgatóknak csak a tandíjak felét kell, hogy fizessék, hiszen korábban az első év indulásakor ezt a lehetőséget biztosították. Megdöbbenéssel vette a város lakossága és az érintett tanulók is ezt a hírt.”

Felvetődik a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka? A politikus szerint a legfőbb ok az oktatási kormányzat elhibázott politikája, döntési. „Az elhibázott felsőoktatási törvény, amely felsőoktatási törvényhez polgármester úr is szavazatával aktívan részt vett és asszisztált, mely következtében szelektálja a felsőfokú képzéseket, az erősebbeket támogatja, a gyengébbeket viszont nem támogatja. Ugyanakkor szelektálja és minősíti a jelentkező hallgatók személyét is. Hiszen azzal, hogy megszüntette az államilag finanszírozott helyek jórészét, és fizetős lehetőségeket biztosítanak a felsőfokú képzésbe, azok a tehetséges, de anyagilag hátrányos helyzetű gyermekek nem tudják ezeket a képzéseket igénybe venni.

Tudni kell, hogy a Kodolányi Főiskola vonatkozásában a főiskola összességében egyetlen egy államilag finanszírozott helyet sem kapott. Aminek következtében, információink szerint, bizonyos képzési helyeken nem is indul képzés, tehát megszüntetik a kihelyezett tagozatokat. Pontosan ezért tekintettünk az orosházi képzési hely és az orosházi képzési tagozat jövője felé várakozással, hiszen nem tudtuk, hogy milyen lehetőségek lesznek. Annyit sikerült most megtudnunk az utóbbi időben, hogy a pótfelvételi keretein belül távoktatásban a két szak indítása úgy néz ki, hogy reálissá válik. Egyetlen dolgot nem értek, hogy erre a távoktatási formára volt például egy ismerősöm, 313 ponttal jelentkezett és Budapesten ugyan erre a szakra 240 ponttal vettek fel egy másik jelentkezőt. Na most ennek a tanulónak ismételten a pótfelvételi eljárás keretében kell leadni a jelentkezési lapját, nem írják jóvá neki a korábban megszerzett 313 pontját, ez azt jelenti, hogy a felvételi procedúrát végig kell járni és az ezzel kapcsolatos költségeket is.”

Mi várható? „Reméljük, hogy legalább ez a képzési forma el tud indulni. Reméljük, hogy lesz annyi jelentkező, hogy a Kodolányi két távoktatási szaka tovább mehet. A jövő kérdése, hogy mi lesz az orosházi kihelyezett tagozat sorsa? Mert ha nem lesz jelentkező és a jelenlegi felvételi rendszer lesz, akkor megkérdőjeleződik az orosházi képzés jövője.”

Ki a felelős ezért? „Elsősorban felelős megítélésünk szerint az oktatási kormányzat, hiszen olyan törvényeket és határozatokat hoz, amelyek ellehetetlenítik ezeket a képzési helyeket. Felelős e mellett a városvezetése is. Nem tudjuk, hogy mit tettek annak érdekében, hogy ez a helyzet ne álljon elő. Amikor az iskola nappali tagozatának indulásáról volt szó, akkor mindenki verte a mellét, hogy milyen összeköttetéseket, kapcsolatokat mozgattak meg. És hogy jártak el Hoffmann Rózsa államtitkárnál. Ha akkor ellehetett dicsekedni azzal, hogy milyen kapcsolat rendszerük van és hogyan vették ezt igénybe, akkor most ne mondják azt, hogy ugyanezekkel a kapcsolatokkal nem tudtak rendelkezni.”

Bogdánffy szerint, hogyha egy főiskola kap 10 államilag finanszírozott helyet, akkor legalább tízszeres jelentkezés tapasztalható egy képzési formában, hiszen megpróbálják ezeket a helyeket elérni. Ugyan akkor, akiket nem vesznek fel, kimaradnak ebből a 10-ből, azoknak felajánlják a fizetési lehetőséget és többen vállalják a fizetési lehetőségeket, ha már egyszer beadták a jelentkezéseket.

Mit tett a város vezetése? Polgármester úr és az alpolgármester mit tett annak érdekében, hogy erősítsék a Kodolányi Főiskola orosházi képzési helyének a helyzetét? „Végeredményben az volt a cél az indításkor, hogy az orosházi gyerekeknek és a vonzáskörzetbe tartozó gyerekeknek főiskolai képzési lehetőséget tudjunk biztosítani. Kissé elhibázott az a szemlélet, hogy minden út Szeged felé vezet. Szeged felé próbálja a város irányítani a felsőfokú képzésre jelentkező tanulókat. Akkor, amikor itt van városunkban egy felsőfokú képzési lehetőség.”

Mikor napvilágot látott a hír, hogy nem indul Orosházán a nappali képzés, akkor a szocialista képviselő hiányolta a város vezetésének hozzá szólását. „Elvárható lenne, hogy ilyen hátrányos döntés esetén, mondják el, miben látják a problémát és mit tesznek az ügy érdekében.”