Külföld | ukrajnai választás Ukrajna
2014. október 29. 16:52

Ukrán választások tapasztalatai

Az ukrajnai parlamenti választások különleges jelentőséggel bírtak. A kelet-ukrajnai harcok, a Krím annektálása, az orosz expanziós törekvések miatt ma Európa biztonsága és stabilitása veszélybe került.

A választás kimenetele döntő az EU biztonságos jövője, energiaellátása, szomszédságpolitikája, a Keleti Partnerség sikere szempontjából. A mostani választások demokratikus keretek közötti lebonyolítása és eredményessége végre esélyt adhat a konszolidációra, a stabil kormányzásra és az ukrán gazdaság kibontakozásra. Az EU-ukrán társulási szerződéssel az Unió különleges felelősséget vállalt az országért és lehetővé válik, hogy a gyakorlatban is érvényesüljön a szolidaritás és bebizonyosodhasson, hogy Ukrajna jövője Európában és Európával van. A politikai stabilizáció mellett a gazdasági támogatás az elsődleges. Az európai intézmények közül végig az EP volt a leghatározottabb és a legaktívabb az Ukrajnával való szolidaritás érvényre juttatásában. Ennek számos példája volt, többek között a szóban forgó megfigyelő delegáció, vagy legutóbb az Ukrajnának biztosított egyoldalú kereskedelmi kedvezmény meghosszabbításának támogatása. Az EP-ukrán Parlamenti Együttműködési Bizottság az EP egyik legfontosabb ilyen bizottságaként – ezentúl Társulási Bizottságként működve – kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.

A rendkívüli nemzetközi várakozások közepette az ukrán kormányzat, a hatóságok felnőttek a feladathoz. Gyakorlatilag példátlan, hogy egy megcsonkított választókörzetű országban, részben háborús körülmények, extrém politikai feszültség és biztonsági kockázatok mellett az eddigi értékelések szerint tiszta, az európai demokratikus normáknak teljesen megfelelő, gyakorlatilag zökkenőmentes módon zajlott a választás; pártatlan hatékonysággal működő központi választási szervezet működött. A választások eredménye az előzetes eredmények alapján: az ukrán választók tudatos, érték-központú, béke- és Európa-párti döntése volt.
Kiemelkedő pozitívumként említhető meg a legszélsőségesebb nacionalista erők háttérbe szorulása, illetve a körülményekre való tekintettel az 55%-os részvételi arány.  
Az ukrajnai események megfigyelőjeként és az idei magyar országgyűlési választásokon résztvevő aktív politikusként, nem hagyhatom szó nélkül azt a tényt, hogy míg a nemzetközi megfigyelések szerint a polgárháború sújtotta Ukrajna képes volt jogállami kereteknek megfelelő tiszta, szabad és egyelő választásokat lebonyolítani, addig a magyar kormány által demokratikusnak és tisztának nevezett országgyűlési választásokról számos visszaélésről, egyenlőtlenségről és aránytalanságról szóló független nemzetközi beszámoló született.
 
Legközelebbi keleti szomszédunk, az ukrán választó ilyen imponáló kiállása a nyugati típusú társadalom- és gazdaság-fejlődés, az európai értékrend, az EU-integráció eredményei és perspektívái mellett tanulságos és inspiráló lehet a hazai politikai viszonyok szempontjából is, különös tekintettel a kormány EU-ellenes és keleti ’tévelygéseire’.  

Szanyi Tibor
EP képviselő