Végéhez ért a foglalkoztatáspolitikai egyeztetéssorozat

A tárgyalássorozaton résztvevői a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM), a HÍD a Demokráciáért Egyesület, képviselői közösen az alábbi megállapításokra jutottak:

- A hazai foglalkoztatáspolitika a kormányzat rossz döntéseinek és gazdaságpolitikájának köszönhetően mély válságát éli. Ez közvetlen kihatással van a munka világában megjelenő összes szereplőre, kiemelten a munkavállalókra a területileg és társadalmilag is hátrányos helyzetben lévőkre.

- Nem teljesülnek a kormányzat ígéretei azzal kapcsolatban sem, hogy 1 millió új adófizető munkahely létre fog jönni, és ezzel elérik a teljes foglalkoztatottságot.

- A 2014-es választásokat követően az új kormányzó erőknek a munka világában számos intézkedést kell majd meghozniuk:

 • ellengethetetlen a jelenlegi Munka törvénykönyvének a felülvizsgálata, új alapokon való létrehozása,
 • meg kell erősíteni a munkavállalói jogok rendszerét,
 • létre kell hozni és meg kell erősíteni egy valóban az érintetteket képviselő érdekegyeztetési rendszert, meg kell erősíteni az ágazati szakszervezeteket,
 • a közszférában kiszámítható, mindenki számára megnyugtató munkafeltételeket politikamentességet és méltányos béreket kell biztosítani,
 • olyan adópolitikát, többkulcsos Szja rendszert kell létrehozni, mely megteremti a valódi társadalmi teherviselés feltételei, igazságosabb, a szegényeknél többet hagy, míg a gazdagoktól több hozzájárulást vár el a közkiadások finanszírozásában,
 • meg kell őrizni a minimálbér vásárlóerejét,
 • meg kell teremteni, hogy minden családban legyen legalább egy kereső,
 • át kell alakítani a jelenleg embertelen közfoglalkoztatás rendszerét,
 • erősíteni kell a rugalmas foglakoztatási formák társadalombiztosítási védelmét és munkajogi szabályozását,
 • új alapokra kell helyezni és megerősíteni a munkaügyi szervezetet, hogy célzottabb és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani a hozzá fordulóknak,
 • meg kell erősíteni a munkavédelemért, munkabiztonságért, valamint az egyenlő bánásmód betartásáért felelős intézményrendszereket,

 

A tárgyalófelek szolidárisak mindazokkal, akik a Kormány népnyúzó politikájának „köszönhetően” egyre nehezebb és rosszabb életkörülmények között kénytelenek élni.

A mostani egyeztetések eredményeként további tárgyalásokra kerül majd sor, de immár a munkavállalók és munkáltatók képviselőivel.